Haverkort

Advocaat / Partner

Vanaf 2005 ben ik als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen. Sinds 2018 ben ik associate partner. Binnen het Arbeidsrecht heb ik mij vooral gespecialiseerd in reorganisaties en ontslagselectie. Daarnaast bedien ik meerdere cliënten in de zorg- en welzijnsector.

Hoewel ik graag procedeer, slaag ik er meestal in om een praktische oplossing te bereiken zodat een juridische procedure kan worden voorkomen.

Werkzaamheden

Ik adviseer cliënten op de volgende deelgebieden:

  • Reorganisatie / ontslagselectie
  • Medezeggenschap
  • In- en outsourcing / overgang van onderneming
  • Collectieve acties
  • Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
  • Disfunctioneren en ontslag
  • Ziekte en re-integratie

Ik onderhoud met mijn relaties een prettig contact. Graag lever ik ook een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van mijn relaties. Ik attendeer cliënten op nieuwe ontwikkelingen en geef desgewenst inhouse workshops. Bovendien kunnen mijn relaties gebruik maken van de permanente nascholing: de "Masterclass Arbeidsrecht" en de "Iura Actua", waar ik regelmatig als spreker optreed. Ook publiceer ik in het Utrecht Business magazine.

Lidmaatschap en nevenactiviteit

Ik heb de Grotius Academie met goed gevolg afgelegd en ben lid van de Vereniging Arbeidsrecht advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht. In 2007/2008 was ik voorzitter van de Vereniging de Jonge Balie te Utrecht.